Blog Archives

Selain bergurau bawa bom, hindari candaan mengarah pelecehan seksual kepada awak pesawat #bila gak mau repot.

Selain bergurau bawa bom, hindari candaan mengarah pelecehan seksual kepada awak pesawat #bila gak mau repot.

Dilarang bercanda di pesawat yang kelewat berat. Bertjanda itoe boleh sahadja namoen mestinja tahoe tempat doedoeknja. Banyak kasus ditemui penumpang bercanda membawa bom dan akhirnya harus berurusan dengan pihak berwenang. Terbaru ada candaan dari penumpang yang bernada pelecehan seksual pramugari. Dan merekapun pun mesti diintegorasi pihak berwenang juga…. weleh2… Read the rest of this entry

%d bloggers like this: