Skip to main content
Jawabane tembung neng ngisor sing akhirane UL

Jawabane tembung neng ngisor sing akhirane UL

Jawabane tembung neng ngisor sing akhirane UL. Mungkin brosis pernah dapat broadcast buat ngisi waktu luang. Salah satunya ajakan, “Jawaben kanthi patitis. Tembung neng ngisor iki akhirane UL”. Nah berikut bocorannya…hehehe.

nama anak hewan dalam bahasa jawaKHS juga sempat mendapatkan boradcast semacam itu. Berbekal pengalaman  masa kecil di kampung maka sedikit banyak mengingat memori jaman dulu. Dan kalau gak salah berikut jawaban-jawaban dari pertanyaan itu brosis…

Jawabane tembung neng ngisor sing akhirane UL

1. Sirah tanpa rambut = gundul
2. Piranti kanggo ndhudhuk lemah = pacul
3. Bali = wangsul
4. Munggah neng angkasa = mumbul
5. Dhuwure ngungkuli papan sak dhuwure = punjul
6. Bathuk nonong = bendhul
7. Untune ora rata = gingsul
8. Mlenthing neng rai = kukul
9. Bangsane tales = kimpul
10. Nglumpuk ing sawijing papan = kumpul
11. Ros-rosan antarane pupu lan sikil ngisor = dengkul
12. Wong sing dodolan = bakul
13. Wadhah sega saka pring = wakul
14. sega = sekul
15. Nggawa ana pundhak = pikul
16. Dhele = Dhangsul
17. Mendal = Mantul
18. Kancane blekok = kuntul
19. Bedhil = pistul
20. Panganan saka gaplek = tiwul
21. Tepung saka kulite beras bagian njero = bekatul
22. botol = gendhul
23. Kain kanggo nutupi awak yen lagi turu = kemul
24. Tiup = sebul
25. Gelung = sanggul
26. Uwal = ucul

Mangga dipun jawab sinambi leyeh-leyeh 🙏🙏

Jawabane tembung neng ngisor sing akhirane ULKHS tidak bisa menjamin kebenaran seratus persen jawaban diatas. Berhubung ini bahasa daerah sehingga sehingga setiap daerah di Jawa punya versi masing-masing…hehehe.

Maturnuwun

baca juga :

Tinggalkan Balasan