Monthly Archives: March 2021

Menyambut Tamu Istimewa

Menyambut Tamu Istimewa. Sudah berapa kali kita diizinkan Allah berjumpa Ramadhan? Sudah usia segini Ramadhannya masih begitu-begitu saja. Ah..betapa meruginya. Padahal tamu istimewa tahunan bernama Ramadhan banyak bertabur berkah dan ampunan.

Read the rest of this entry
%d bloggers like this: