Skip to main content

Antara ‘Zakat Mall’, Zakat Maal dan Zakat di Mall

Antara ‘Zakat Mall’, Zakat Maal dan Zakat di Mall Bagi orang muslim Zakat merupakan rukun Islam yang ke-4. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang dimiliki, dengan ketentuan tertentu untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan dengan ketentuan tertentu pula. Zakat terdapat 2 macam yakni Zakat Maal dan Zakat Fitrah. Terus apa bedanya Antara ‘Zakat Mall’, […]

Baca Selengkapnya