Daily Archives: 1 July 2016

Antara ‘Zakat Mall’, Zakat Maal dan Zakat di Mall

Antara ‘Zakat Mall’, Zakat Maal dan Zakat di Mall

Bagi orang muslim Zakat merupakan rukun Islam yang ke-4. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang dimiliki, dengan ketentuan tertentu untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan dengan ketentuan tertentu pula. Zakat terdapat 2 macam yakni Zakat Maal dan Zakat Fitrah. Terus apa bedanya Antara ‘Zakat Mall’, Zakat Maal dan Zakat di Mall? Hehehehe mari disimak bersama… Read the rest of this entry

%d bloggers like this: