Skip to main content

Tips menghindari sambaran petir

Menghindari petir adalah sebuah pilihan bila terdapat hujan disertai dengan kilatan petir menyembar. Kita bukanlah “Gundala Putra Petir” yang bersahabat dengan petir  dan mempunyai kekuatan seperti petir untuk membasmi kejahatan. Sudah banyak korban jiwa terjatuh dan tewas mengenaskan kala petir datang dan menyambar-nyambar. Maka menghindari petir adalah sebuah pilihan yang wajar, manusiawai dan lebih selamat […]

Baca Selengkapnya